Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Robotika i automatizacija