Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Robotika i automatizacija

Katedra za automatiku
Emco
Icm
Schunk
Abb
Kuka